Site Loader

Na prehranie videa kliknete zde.

Video sa zaoberá rozdielom medzi sociálnym a školským vzdelávaním. Zmyslom sociálneho vzdelávanie v zariadeniach sociálnej starostlivosti je naučiť človeka samostatnosti, aby získal a upevnil zručnosti a uspokojil svoje potreby. Oproti tomu zmyslom školského vzdelávania v ústavoch je, aby žiak získal vedomosti a schopnosti, ktoré mu pomôžu nájsť uplatnenie na trhu práce.