Záujem o biomedicínske inžinierstvo vo mne pred mnohými rokmi vyvolala pani profesorka Elena Kukurová z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bola šéfkou zrejme prvej katedry u nás, ktorá sa zaoberala telemedicínou a eHealth. Telemedicína znamená spojenie lekárskej informatiky a telekomunikácií umožňujúce najmä vzdialený prenos dát, konzultačnú činnosť a vzdialené poskytovanie medicínskych, zdravotníckych a príbuzných služieb (napr. psychológie a vzdelávanie). Keď poľská univerzita Humanitas vytvorila samostatné fakulty u nás, začnul som prednášať na fakulte Philia Pragensis budúcich psychológov biomedicínské základy psychológie. O tej viac tu.

K biomedicíne mám blízko. Pracujem na spoločnom pracovisku biomedicínskeho inžinierstva 1. lekárskej fakulty UK v Prahe a Kladne Fakulty biomedicínskeho inžinierstva ČVUT. Som docentom na spomenuté FBMI ČVUT. Venujem sa telemedicíne, ale o tom píšem na inom mieste tohto webu. Telemedicína je súčasťou elektronizovaného a informatizovaného zdravotníctva, ktoré sa označuje ako eHealth. Prakticky som sa tomuto odboru začal venovať neskôr: najprv som sa špecializoval na estetickú medicínu a redukciu nadváhy. Keď som zistil, že som pupkatejší ako väčšina mojich pacientov, rozhodol som sa svoju postavu skryť za kameru a zvolil virtuálnu telemedicínsku ordináciu cez internet, kde mi vidí len hlavu a nie môj pivný mozoľ.