Get Adobe Flash player

Ukončené vzdelanie Leoš Středa | lekárska fakulta (1987) | špeciálna pedagogika (2013) | doktorát sociálnej práce (2015) | fakulta žurnalistiky (1984) | teologická fakulta (2015)

Zamestnanie
vedecký pracovník | 1. lekárska fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (1. LF UK)
docent | fakulta biomedicínskeho inžinierstva ČVUT (FBMI ČVUT)
špeciálny pedagóg | SŠ Euroinštitút

Motto
Bilancujem roky, predsa len už na to mám vek. Prednášam lekárom, študentom medicíny a pedagogiky, ale súčasne ako špeciálny pedagóg mentálne postihnutým žiakom. Dva rozdielne svety: úspešní vysokoškoláci a potom tí, ktorým nebolo veľa našich zručností dané do vienka.

Životopis Leoš Středa
Narodil som sa 5. júla 1963 v rodine lekárov, aj moja sestra je lekárka. V mladosti som nepatril k snaživým študentom, tak teraz doháňam ďalšie školy na staré kolená. Študujem na Slovensku, a to pedagogiku mentálne postihnutých na Katolíckej uiverzitě v Ružomberku. Zase sa lepšie vcítim do duše svojich študentov. Prednášam študentom medicíny a pedagogiky, ale súčasne vyučujem ako špeciálny pedagóg mentálne postihnutých žiakov. Im patrí môj obdiv: postihnutým žiakom nášho učilišťa – praktické školy, ktorí prekonajú hendikep a vyučia sa kupr. upratovacím a pomocným prácam.
Pôsobím ako hlavný odborník  v rámci Národného inštitútu zdravia Slovensko sídliaceho vo Vysokých Tatrách.

Ukončená štúdia
1. lekárska fakulta Univerzity Karlovej Praha – medicína
Fakulta žurnalistiky Univerzity Karlovej Praha – mimoriadne štúdium žurnalistiky
Pedagogiocká fakulta Univerzity Jána Evanjelistu Purkyně – CZV špeciálna pedagogika
Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius – rigorózum sociálnej práce
Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe – mimoriadnej štúdium

Prebiehajúce štúdia:
Katolícka univerzita v Ružomberku – pedagogika mentálne postihnutých

Publikácie:
• zoznam publikácií je na webe streda.cz

Vyučovanie na univerzite

 • Sociálna a pedagogické disciplíny:
  • výchova k zdraviu (externe na Pedagogickej fakulte UK Praha)
  • manažment zdravotníctva a sociálnych služieb
 • Medicínsky monitoring a lekárska informatika
  • eHealth a telemedicína
  • monitoring a terapie obezity
 • Kozmetika a a estetická medicína
  • estetická medicína
  • cosmetology (pre anglickú paralelku)

Garant celoživotného vzdelávania (Česká lekárska komora)

 • kurz Prístrojová technika v lekárskej regenerácii
 • kurz Fototerapia