Site Loader

Leoš Středa: profesijný životopis

♦♦Univerzítne študiá a štátne rigorózne skúšky: lekárska fakulta (1981-87, titul MUDr.) | doktorát sociálnej práce (titul PhDr. v roku 2015) | špeciálna pedagogika mentalne postihnutých (2013-18, titul PaedDr. v roku 2020) | management školstva a vzdelávacích inštitúcií  (titul MBA v roku 2019) | právo  (titul LL.M. v roku 2020) | leadership  (titul MSc. v roku 2021). Od roku 2020 doteraz študujem magisterský odbor bezpečnostné študiá a ochrana obyvateľstva. ♦♦Ostatné vyskokoškolské štúdiá: špeciálna pedagogika (2012-13, CŽV) | fakulta žurnalistiky (1982-84, mimoriadne štúdium) | husitská teologická fakulta (2014-18, mimoriadne štúdium) | právo šarí’a (2016-2017, štúdium nedokončené). ♦♦Stredoškolské vzdelanie: gymnázium (1981) | výučný list prevádzkové služby (2017) | výučný list murár (2018). ♦♦Zamestnanie: docent na Fakulte biomedicínskeho inžinierstva ČVUT…