14. Hradeckej dni sociálnej práce

Konferenciu usporadúval odborný časopis Sociálna práca spolu s Ústavom sociálnej práce Univerzity Hradec Králové a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky. Téma konferencie bolo „Sociálna práca ako nástroj sociálnej zmeny“.

Príspevok „Školský vzdelávanie klientov pobytových sociálnych zariadení“, ktoré som s kolegami pre konferenciu pripravil, si môžete prečítať tu.