Bol to medikmi najnavštevovanejšie predmet z voliteľnej výučby na 1. lekárskej fakutě UK, ktorý sme prednášali spoločne s Prof. MUDr. Rajko Doleckom, DrSc.

Charakteristika obezity
Monitoring obezity
Terapie nadváhy a obezity
Praktická dietologie

Vďaka podpore doktorky Ivy Málkovej zo spoločnosti STOB sme na tento predmet nadviazali prvým lekárskym sympóziom u nás s medzinárodnou účasťou a témou obezity z pohľadu rôznych odborníkov. Pani doktorka Málková vtedy presvedčila aj nepriateľsky naladenú obezitologickej spoločnosť ČLS Jána Evanjelistu Purkyně, že takáto konferencia je potrebná. Viac o sympóziu tu.

eHealth a telemedicínský monitoring obezity