Telemedicínsky koučink Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.centrum pro eHealth a telemedicínu 1. lekárskej fakulty UK v Prahe

Význam pravidelnej komunikácie     Telemedicína čiže terapia na diaľku zahŕňa niekoľko kategórií, o ktorých sme hovorili v minulom diele. Vo svojej praxi sa zameriava najmä na monitoring obezity. Takéto aplikácie však úzko súvisia aj s diaľkovou terapiou, kedy k je chudnutiu využívaný najmä internet. Asi najprepracovanejší systém tzv. koučinku, teda odborného vedenia obéznych pacientov, má u nás spoločnosť STOB.Registrujete nárast obľuby portálov zameraných na diéty a chudnutie, ale aj na zdraví životný štýl celkovo? Väčšina z nich má za cieľ predať konkrétne výrobky a sú skôr komerčné než telemedicínske. Svetlou výnimkou je STOB klub, ktorý obéznym pacientom poskytuje informácie na vysokej odbornej úrovni. Pri telemedicínskej terapii obezity je totiž dôležitá pravidelná komunikácia pacienta s lekárom spojená so vzdelávaním v oblasti stravovania, pohybových návykov, zdravej životosprávy, ale napríklad aj chutných diétnych receptov pre pacientov. Poskytnutie znalostí musí byť sprevádzané aj praktickými aplikáciami. Najmä pri diaľkovej liečbe obezity je dôležité udržiavať a posilňovať motiváciu pacienta. K tomu zvyčajne nie je nutná komunikácia priamo s lekárom, ale ideálnou formou sú živé diskusné fóra, fotogaléria alebo blogy. Podobne, ako to STOB robí na svojom portáli, motivujeme v rámci Fakulty biomedicínskeho inžinierstva obéznych pacientov tiež. Využívame možnosti publikácie mien a fotografií pacientov, ktorí úspešne zredukovali nadváhu. Ich skúsenosti aj priebeh redukčného režimu je popisovaný v pravidelnej rubrike v regionálnych novinách. Tak sa darí motivovať ako najbližších susedov z regiónu, tak aj ostatných čitateľov z ďalších oblastí.

Zdravotník ako tréner     Pre odborné vedenie pacienta sa vžil termín koučink. Ten prišiel do medicínskej terminológie zo športu. Anglický termín coach (číta sa kouč) znamená tréner. Pri telemedicínskej terapii obezity je trénerom lekár, či ním poverený nutričný terapeut. Neposkytujú sa všeobecné rady a všeobecné odporúčania, aké pacienti zvyčajne môžu nájsť v publikáciách o chudnutí. Pri koučinku hľadajú terapeut a pacient riešenia spoločne. Dospelý človek sa najlepšie učí praxou a vlastnou skúsenosťou. Lekár pacientovi k tomu napomáha odbornými radami, naviguje pacienta k rôznym úhlom pohľadu na jedálniček, dodáva povzbudenie a podporu. Novinkou v terapii obezity je sebekoučink. Je zameraný jednak na redukciu váhy, ale aj na udržanie váhových úbytkov. Súčasťou je samozrejme aj podpora lektora, ktorým je lekár, nutričný terapeut alebo výživový poradca. Zahŕňa tiež interaktívne lekcie chudnutia, čo je ľahko pochopiteľná forma vzdelávania obéznych, vrátane praktických informácií, ktoré im pomôžu zvládnuť režim. Sebekoučink spoločnosti STOB poskytuje spätnú väzbu k jedálničku a pohybovej aktivite jednoduchou formou semaforov. Pacient si zapisuje do online aplikácie jedálniček a pohybové aktivity a program mu spätne vytvorí podrobné správy o zložení stravy vrátane energetickej hodnoty a zastúpenie jednotlivých živín. Semafory sú jednoduchou orientáciou, ktorá pacientovi hovorí čo je správne (zelená farba) a čo by ste mali postupne obmedzovať (červená farba). Oranžová farba znamená, že je potrebné strážiť množstvo skonzumovanej potraviny. Najmä pri hodnotení jedálnička noví pacienti začínajú na červenej farbe. Súčasťou je samozrejme diskusné fórum pre chudnúcich. Proces chudnúcej kúry charakterizuje jedna zo skúsených diskutujúcich: „od červenej k oranžovej, a potom od oranžovej k zelenej, tak sme začínali všetci.“ Spočiatku obézny obvykle zisťujú, že v ich jedle chýbajú najmä bielkoviny a že konzumujú nadbytok sacharidov a tukov. A postupne sa naučia jedálniček nastaviť správnym smerom. Pacienti si zapisujú jedálniček tak, že si vyberajú položky z rozsiahlej databáze potravín, kde majú možnosť sledovať aj ich zloženie. Ak si vyberú potravinu pre diétu nevyhovujúcu, databáza poradí, akou inou vhodnou potravinou ju možno nahradiť. Farebný semafor hodnotí potraviny s ohľadom na redukčnú diétu. Hlavnými kritériami sú obsah tuku a glykemický index sacharidov, pochopiteľne kalorická hodnota. Program je zostavený naozaj veľmi názorne, čo umožňuje orientáciu aj neprofesionálom a teoreticky je možné ho využívať aj bez starostlivosti lekára či nutričného terapeuta. Samozrejme odborné vedenie je vždy oveľa vhodnejšie.

Spätná väzba od lekára k pacientovi  Hoci sú pri chudnutí rozhodujúce diétne opatrenia, je tiež dôležité porovnávať príjem a výdaj energie. Aj takéto porovnanie sebekoučink STOBu ponúka. Na základe zapisovaného energetického príjmu odporúča vhodné fyzické aktivity. Deje sa tak opäť semaforovým systémom, ktorý hodnotí prispôsobenie pohybu diéte. Telemedicínsky portál spoločnosti STOB ponúka tiež výživový eLearning formou zábavných lekcií. Tie hravým spôsobom prevedú užívateľa základnými pravidlami zdravého životného štýlu, ale sú zamerané aj na emócie a myslenie. Pani doktorka Málková, ktorá je riaditeľkou STOBu, v sebe nezaprie svoju pôvodnú profesiu psychologičky. Špeciálne dotazníky pacientom umožňujú odhaliť slabé miesta v životospráve a v psychike. Tým, že sa pacienti zamerajú na konkrétnu oblasť svojho správania, môžu veľmi dobre využiť cielené rady v praxi. Ide napríklad o riešenie konkrétnych podnetov, ktoré pacientov viedli k porušovaniu predsavzatia. Pacient si volí konkrétny cieľ, váhový úbytok, ešte pred tým však vyplní základný dotazník, ktorý mu umožňuje jeho predstavy korigovať správnym smerom. Aj pri chudnutí je totiž dôležité voliť reálne ciele a zhodnotiť motiváciu. Sebekoučink STOBu vychádza z princípu kognitívno behaviorálnej terapie, čo je psychologická metóda, ktorá učí pomalým postupným zmenám a spätnej väzbe za plnenie cieľov. V súlade s tým je zameranie portálu na tri základné oddiely, ktorých názvy znejú možno smiešne, ale úplne vystihujú obsah: jedlokoučink , fitkoučink a psychokoučink. Výsledky sebekoučinku má k dispozícii aj lekár či nutričný terapeut obézneho pacienta, preto je ich možné využívať online priamo v ordinácii. To je dôležité pre spätnú väzbu lekár – pacient.