Monitoring obéznych
Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.centrum pro eHealth a telemedicínu 1. lekárskej fakulty UK v Prahe 

Telemedicína pomaly nachádza svojich priaznivcov medzi lekármi, ale eHealth ako medicínsky odbor, zaujíma predovšetkým informatikov, technikov, politikov, odborníkov na štatistiku. Už som o tom písal. Tiež prihlášky na chystanú konferenciu eHealth, ktorej usporiadateľom bude v septembri spoločné pracovisko 1. lekárskej fakulty UK a Fakulty biomedicínskeho inžinierstva ČVUT sú opäť hlavne od nelekárov. Prišlo veľa mailov a zaujímavých námetov, ale len minimum bolo z kruhov lekárskych.

Predchodcom eHealth bol odbor lekárska informatika, teda odbor, ktorému sa venuje len málo doktorov. Tak bývala označovaná v 70. rokoch minulého storočia a postupne sa premenovala na lekársku telematiku. Názov vznikol kombináciou slov telekomunikácia a informatika. Neskôr sa používal názov telemedicína a dnes sa používa zastrešujúci termín eHealth (a telemedicína je jeho súčasťou). Ale stretneme sa aj s inými termínami. Prechodne sa používal termín telehealth alebo tele-health slúžiaci na vyjadreniu telemedicínského pôsobenie na širšiu skupinu príjemcov. Takýto model považoval (či považuje) telemedicína za komunikáciu one to one (lekár a pacient), zatiaľ čo telehealth za komunikáciu one to many (jeden lekár s viacerými pacientmi , administratívne zdravotnícke pokyny, medicínsky eLearning apod.) .

Ďalšia disciplína, telemonitorovanie, sleduje zdravotný stavu pacientov na diaľku. Pri monitoringu napr obéznych pacientov sa dajú použiť gadgety s internetovou konektivitou (to sú technické zariadenia pripojiteľná cez internet). Sú to napríklad osobné váhy napojené na domácu Wi-Fi sieť alebo prístroje na monitorovanie celodenné aktivity pacienta . Výrazným prínosom je možnosť pravidelnej komunikácie na úrovni lekár-obézny prostredníctvom internetu. Najčastejšie využívame komunitný portál Facebook, ktorý umožňuje aj neverejnú prezentáciu, aby sa nad hmotnosťou nebavil niekto tretí. Pre komunikáciu s pacientmi a prenos dát však využívam aj webové portály, napr. www.doktorweb.cz.

Budúcnosť patrí mobilným telefónom , mne sa v experimentálnej praxi osvedčil systém Android TV , kde je kombinovaný systém telefónu s televíziou . Na inom princípe funguje aj interaktívna televízia HomeBrain , ktorá bola vyvinutá v Českej republike . U nej ide o prepojenie klasického počítača s televíznou technológiou .

Ako to vyzerá v praxi? Wi-Fi váhy , na ktorých meria pacient svoju hmotnosť každý deň ráno , majú v sebe zabudovaný aj analyzátor zloženia tela na princípe BIA. To je bioimpedančnej analýza , ktorá zistí , aké je percento tukového a svalového tkaniva v tele . Z hľadiska telemonitorovaní je dôležité to , že takéto váhy prenesú cez internet do pacientovho profilu každý deň aktuálne údaje. Chudnutie môžem sledovať online , ale tiež mu program môže vyhodnotiť číselne alebo graficky údaje za rôzne obdobia . Sám pacient vidí svoje dlhodobé výsledky potrebné na displeji mobilného telefónu. Takúto možnosť mám aj ja ako jeho lekár a to vidím ako ideálne napríklad pri telefonickej konzultácii s pacientom, keď počas hovoru získam z jeho profile údaje a mám je okamžite k dispozícii . Bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzam. Pre takéto príležitosti sa ako ideálny úložisko javí virtuálne úložisko na Gmail disku, kde sú uložené aj základné dáta o pacientovi , ktoré on dokonca môže so mnou zdieľať. Nikto iný však prístup nemá .

Dôležitá je kontrola pohybovej aktivity obézneho. Aj k tomu už boli vytvorené rôzne gadgety, ktoré sú obdobou elektronických krokomerov. Len sú technicky dôkladnejšie. Označujú sa ako bezdrôtové snímače pohybovej aktivity av praxi ide vždy o trojdimenzionálnej pohybové čidlo. Nami používané zariadenia komunikujú s počítačom cez bluetooth. K počítaču je pripojená USB káblom malá základnej stanice a kedykoľvek pacient prejde s monitorom okolo tejto stanice, sú z jeho zariadení na tele automaticky stiahnutá dáta a odoslaná opäť do jeho profilu k lekárovi.

Úvodná kontakt medzi obéznym a lekárom je v ordinácii . Lekár ordinuje obéznym základné diétny režim spojený s pohybovou aktivitou. Následne sú obézni monitorovaní telemedicínsky a sú s lekárom v telefónnom, chatovom a emailovom kontakte. Pre kontrolu sú pozývaní do ordinácie v dvojmesačnom odstupe .

Okruh našich obéznych sa regrutuje z čitateľov novín Deník.cz (vďaka regionálnym mutáciám najčítanejšie noviny v ČR), ktorý vyhlásil pre čitateľa motivačný akciu k chudnutiu. Odborné vedenie lekárom a ordinácie, ktorá sa sťahuje za pacientom. Za tým účelom prepožičiava bezplatne spoločnosť Agel ordinácii raz týždenne v poliklinike Dopravného zdravotníctva v Českej Třebovej a raz týždenne ambulanciu v poliklinike v Prahe Italská. Obézni prichádzajú na úvodnú vyšetrenie, pri ktorom im meriame základné metabolické parametre. Všetko je pre pacientov zadarmo, a to aj napriek tomu, že tieto úkony neprepláca žiadna zo zdravotných poisťovní . Je to možné vďaka vybaveniu, ktoré pre ordináciu požičala Fakulta biomedicínskeho inžinierstva ČVUT. Vďaka nej je ordinácia vybavená špičkovou technológiou z hľadiska monitoringu obezity, ale aj potrebnými počítačovými programami, ktoré požičala FBMI v rámci projektu Spolupráca 21. storočia .

Telemonitorovanie určite nenahradí vyšetrenie v ambulancii, v priebehu sledovania pacienta však jednak šetrí čas obom – pacientovi aj lekárovi, ale hlavne umožňuje získať od pacienta oveľa viac dát ako pri občasných vyšetreniach v ordinácii. Podobný model môže byť využitý nielen v monitoringu chudnutia u pacientov s nadváhou, ale napríklad v diabetologických ordináciách a všeobecne v starostlivosti o chronická dlhodobá ochorenia .