Asistívne technológie v zdravotníctve
Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.
centrum pro eHealth a telemedicínu 1. lekárskej fakulty UK v Prahe

Asistívne technológie využívajú najmä moderné počítačové technológie. Jedná sa o rôzne zariadenia, nástroje, softvér alebo systém. Ich hlavnou úlohou je uľahčiť život používateľom, ktorí ich používajú a tým zlepšiť kvalitu ich života. Do okruhu klientov sa radí handicapovaní ľudia, chronicky a dlhodobo chorí, osamelo žijúci ľudia, seniori alebo tí, ktorí potrebujú pooperačnú starostlivosť. Asistívne technológie sa objavujú napríklad v tzv. inteligentných domoch. V týchto domoch a domácnostiach sa nachádza veľa zariadení, ktoré obsahujú vlastný procesor a pamäť. Tieto zariadenia sú schopné medzi sebou komunikovať a vzájomne podporovať svoje funkcie.

Umelá inteligencia preniká do bežného života stále viac. Vývoj asistívnych technológií ide ruka v ruke s vývojom počítačovej techniky. Tento telemedicínsky odbor využijú hlavne ľudia s chybami zraku, sluchu, komunikácie či pohybu, ale aj seniori či ľudia s Alzheimrovou chorobou, sklerózou multiplex, svalovou atrofiou apod.

V praxi sa jedná o hovoriace zariadenie pre zrakovo postihnutých klientov. Mobilné telefóny sú často vybavené rôznymi aplikáciami, ktoré uľahčujú užívanie zariadení nevidiacim. Ide napríklad o aplikáciu, ktorá hovorené slovo prevedie do textovej podoby. Ďalej existujú rôzne navigačné programy, ktoré pracujú so signálom GPS a klienta pomocou zvuku navedú na určené miesto. Jednou z aplikácií pre zrakovo postihnutých je BlindShell. Bola vyvinutá študentov ČVUT v Prahe Petrom Svobodníkom a Michalom Cermanom pod vedením Ing. Daniela Nováka. Táto aplikácia pomáha sprístupniť prostredia mobilného operačného systému Android nevidiacim. Používa sa pomocou jednoduchých dotykových gest. Používateľom umožňuje písanie textových správ, volanie, vytváranie a editáciu kontaktov, použitie budíka či poznámkového bloku, ale aj nahrávanie zvukových súborov a čítanie kníh. Nielen mobilné telefóny sú uspôsobované pre zrakovo handicapovaných. Tiež náramkové hodinky s užívateľom hovoria. Čas ohlasujú automaticky každú hodinu alebo po stlačení tlačidla. V praxi sa používajú aj napríklad merače hĺbky vody, elektrických veličín, teploty, intenzity svetla či detektory farieb.

Sluchovo handicapovaní majú tiež niekoľko možností využitia tejto modernej technológie. Veľmi uľahčiť život v samostatnej domácnosti môže svetelná signalizácia. Je to prístroj v tvare malej krabičky, ktorá je prepojená s rôznymi elektronickými zariadeniami v domácnosti a pri spustení zariadenia začne blikať alebo svietiť. Napríklad je napojená na domový zvonček a v prípade, že niekto zazvoní, nepočujúcich vidí na prístroji blikať určitú farbu, ktorá je zvončeku priradená. Ďalšou pomôckou sú vibračné náramkové hodinky. Namiesto zvukovej signalizácie budíka je na nich možné nastaviť vibrácie.

Ľudia s telesným postihnutím využijú asistívne technológie predovšetkým zabudované v automobiloch. Bez špeciálne upraveného vozidla sa stáva pre vozíčkarov veľmi ťažké zdolať väčšie vzdialenosti. Obyčajné autá sú pretvárané pre potreby každého hendikepovaného človeka individuálne. Po úprave vozidla je v ňom napríklad zabudovaná nakladacia plošina pre invalidný vozík či multifunkčný volant. Na ňom musí byť umožnené ovládanie takmer celého automobilu, od plynu, brzdy cez stierače a smerovky až na ovládanie zdvíhacieho zariadenia pre invalidný vozík.

Všeobecne možno povedať, že asistívne technológie sú využívané všetkými, ktorí ich potrebujú, alebo si chcú uľahčiť život. Inteligentná domácnosť je vhodná ako pre zdravotne postihnutých, tak pre seniorov. V súčasnej dobe domáce dohľadové systémy nedosahujú potrebnú úroveň rozšírenia. Jedným z hlavných dôvodov je okrem iného ich ťažkopádna filozofia. Touto problematikou sa zaoberá technologická aliancia HIGH TECH PARK.

Súčasné systémy vychádzajú z riešenia, že vybavia klienta tzv. panik tlačidlom, ktoré v prípade potreby stlačí. Klientom môže byť každý, u koho sa dá očakávať, že sa náhle dostane do zložitej životnej situácie a bude potrebovať rýchlo privolať pomoc (seniori, telesne postihnutí apod.). Najčastejšie sa jedná o riešenie situácie vnútri domácnosti. Panik tlačidlo je buď vo forme malej krabičky s obvykle červeným tlačidlom, alebo v pomerne nevzhľadnom tvare veľkých náramkových hodiniek. Pomocou rádiových vĺn komunikuje s tzv. základnou jednotkou, ktorá je umiestnená v domácnosti. Má bohužiaľ obmedzený dosah. Tlačidlo slúži iba na vyvolanie poplachu a nie k obojstrannej komunikácii. Základná jednotka obsahuje vstavaný mikrofón a reproduktor.

Ďalšou častou alternatívou bývajú zjednodušené komunikačné GSM jednotky. Tie umožňujú obojstrannú komunikáciu s dohľadovým pultom. Nevýhodou je však niekoľko obmedzení (nemožnosť volania na ľubovoľné čísla, neergonomický tvar, jednoúčelovosť). Do tejto kategórie sa radia tiež jednoduché mobilné telefóny pre seniorov. Zvyčajne majú na zadnej strane SOS tlačidlo.

Základným princípom týchto zariadení je, že ich užívateľ musí nosiť stále pri sebe pre prípad, keby sa náhodou niečo stalo. Každý užívateľ si praje, aby sa nikdy nedostal do situácie, kedy by bolo nutné tento prístroj použiť. Postupne tak dochádza k strate motivácie ho nosiť neustále pri sebe.

V Českej republike existujú dva pilotné projekty. Technologická aliancia spojila dohromady komerčnú, výskumnú a používateľskú oblasť a vytvorila riešenie, ktoré reaguje na vyššie uvedené problémy. Filozofiou projektov je preventívny dohľad a vie sa tiež prispôsobiť individuálnym potrebám každého užívateľa. Nejedná sa iba o jednoúčelovo navrhnuté zariadenia, čo má aj pozitívny ekologický dopad. Využívajú sa tiež technológie plošne prijaté i staršou generáciou, ako napríklad chytré mobilné telefóny alebo notebooky. Komplexnosť tohto spôsobu riešenia a vlastnosti týchto technológií ponúkajú možnosť samostatného života vo svojej vlastnej domácnosti osobám, ktoré by inak boli odkázané na opatrovateľské ústavy.

Tento systém v sebe zlučuje moderné technológie, akými sú elektronický zabezpečovací systém, elektronický dohľadový systém, domáca telemedicína, automatizované elektroinštalácie a sieťové prepojenie vecí v domácnosti. Obsluha je jednoduchá, aby ju zvládol každý užívateľ.

K bezproblémovému a plne funkčnému využitiu je potrebných niekoľko dôležitých komponentov. Sú nimi:

Chytrý mobilný telefón. Zvyčajne má upravené zjednodušené ovládanie a okrem bežných funkcií ponúka napríklad aj okamžité vyvolanie poplachu, možnosť identifikácie polohy užívateľa, obojstrannú dátovú komunikáciu s dohľadovým centrom a rodinou. Je možné s jeho pomocou priebežne kontrolovať zdravie užívateľa či ovládať vybrané svetla a elektrospotrebiče v domácnosti.

Sofistikovaný softvér. Umožňuje vzdialený dohľad nad neobmedzeným počtom užívateľov na ktoromkoľvek mieste. Vyškolený personál s jeho pomocou zabezpečuje okamžitú vzdialenú pomoc užívateľom nielen v krízovej situácii, ale vie im aj poradiť, alebo ich psychicky podporiť v ťaživej situácii.

Dohľad nad postihnutými príbuznými, či nad staršou generáciou môžu vykonávať aj rodinní príslušníci. Vďaka mobilnej aplikácii s platformou Android a iOS majú možnosť obojstrannej dátovej komunikácie. Možno tiež monitorovať potrebné funkcie a bezpečný život užívateľa chytrého zjednodušeného mobilného telefónu. V prípade vzniku nebezpečnej situácie na strane seniora alebo postihnutého je táto informácia okamžite odoslaná do vzdialeného zariadenia. V domácom prostredí užívateľa sa nachádza mnoho snímačov, ktoré monitorujú bežnú dennú aktivitu a pohyb v miestnostiach. V prípade, že systém zaznamená akúkoľvek odchýlku od bežného stavu, okamžite informuje rodinu na mobilný telefón alebo situáciu nahlási dohľadovému pultu, ktorý funguje nepretržite.

Umelá inteligencia v domácnostiach a tzv. inteligentných domoch umožňuje vďaka previazaniu elektronických zariadení plnohodnotný život všetkým, ktorí to potrebujú. Systém nijako neobmedzuje životné zvyklosti užívateľa. Takéto riešenie prináša revolúciu v oblasti asistívnych technológií. Výsledky nasadenia systému do praktického života sú veľmi pozitívne. Tento systém vznikol v ČR a tá sa tak radí k technologickým lídrom v tejto problematike.