Mojím hlavným odborom je eHealth a telemedicína, nová medicínska disciplína, ktorej som sa vyučil u pani profesorky Eleny Kukurovej (1942-2013) na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Ona založila prvý ústav a katedru telemedicíny vo vtedajšom Československu. Podľa jej vzoru sme založili vďaka podpore vtedajšieho dekana (dnes rektora celej Univerzity Karlovej), pána profesora Tomáša Zimy Centrum pre eHealth a telemedicínu na 1. lekárskej fakulte v Prahe. V tomto centre pôsobím dodnes.

O eHealth a telemedicíne som napísal prvú českú učebnicu pre medikov a ďalších študentov vysokých škôl spoločne s docentom Karlom Hánou. Tú vydala Grada v roku 2016. Odbor prepája prvky informatiky, komunikačných technológií a konkrétnych medicínskych špecializácií. Má štyri kategórie:
prenos (transfer) informácií;
diaľkové monitorovanie;
diaľková terapia;
telemedicínske vzdelávanie.

Než som nastúpil na lekársku fakultu v Prahe, prednášal som od roku 1991 na fakulte pedagogickej. Odtiaľ som si priniesol a na medicíne zaviedol interdisciplinárne predmety, ako je vzdelávanie pre zdravie či témy spojené s managementom sociálnych služieb. Prednášam je medikom tiež.

Okrem moderných technológií sa z nostalgie zameriavam aj na odbory, ktorým som venoval prvú polovicu svojho života. Pre budúcich učiteľov rodinných škôl som kedysi prednášal o kozmetike. Medikov učím predmety ako regenerácie a kozmetika, cosmetology (pre anglickú paralelku) a monitoring a terapie obezity . Ten posledný ma stresuje, pretože som sám tučný. Vyhováram sa na príslovie „kováčova kobyla chodí bosá“ a tiež na výrok, ktorým ma kedysi chránila moja kamarátka herečka Helena Růžičková: „Pri zhadzovaní kíl verím len Leošovi Středovi. Sám sa s obezitou potýka, a tak nerozdáva chytré rady typu nežrať a cvičiť.“