V rámci môjho pôsobenia na univerzite v Hradci Králové sa podieľame na odborných praxou študentov u Ústavu sociálnej práce hradeckej univerzity. Využívam tak svoju druhú kvalifikaci- doktora sociálnej práce.

Ústav sociálnej práce je vysokoškolským ústavom Univerzity Hradec Králové. Jeho poslaním je rozvíjať spoločensky potrebná štúdia zameraná na najrôznejšie oblasti sociálnej práce. Založením ústavu získala Univerzita Hradec Králové konečnú podobu vysokej školy združujúca päť odborovo špecializovaných súčasťou. Vo všetkých odboroch zabezpečovaných ústavom študuje celkovo takmer 600 študentov.
Študijné ponuka ústavu sa dlhodobo teší veľkému záujmu stredoškolských študentov i pracovníkov už pôsobiacich v sociálnych službách, ktorí si štúdiom dopĺňajú vzdelanie.
Ústav sociálnej práce je riadnym členom Asociácie pedagógov v sociálnej práci.