Tato webová stránka slouží k nahrávání seminárních prací z předmětu B02172 Estetiská medicína a regenerace. Seminární práce musí být v rozsahu minimálně dvou normostran původního VLASTNÍHO textu. Téma práce se každý student dozví na úvodní přednášce.

Přesný návod, jak odevzdat seminární práci, najdete na webu www.doktorweb.cz. Tam také najdete všeobecné informace týkající se výuky tohoto předmětu.

Seminární práce je samostatná písemná práce založená na rešerši odborné literatury a podobných materiálů. Skládá se ze tří částí, kterými jsou úvod, vlastní tělo práce a závěr.