Sympózium Obézny pacient v interdisciplinárnom pohľade

Sympózium usporiadal Národný inštitút zdravia Slovensko v spolupráci s Fakultou biomedicínskeho inžinierstva v Prahe a Kuliat Foundation Philippines. Hlavným cieľom projektu bola podpora vzdelávania, vedeckých a výskumných činnosti v medicínskych odboroch prostredníctvom vytvorenie modernej siete slúžiace na výmenu informácií a vedomostí. Sympózium prepojilo telemostom univerzitné a odborné pracoviska zo Slovenska, Filipín a Českej republiky. Na tejto stránke nejdete prednášky zo sympózia, které prebiehalo kontinuále po dobu dvoch rokov ako súčasť vzdelávania lékarov a študentov telemedicíny. Niektoré tieto prednášky stále využívam k výučbe medikov na 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovy.

Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc.: Zahájenie sympóziaMgr. Ivan Bencze: Edukácia obéznych prostredníctvom televízieProf. MUDr. Elena Kukurová, CSc.: Pacientom s arteriálnou hypertenziou a obezitou by nemal stačiť len lekársky tlakomerP. R. A. M. Santos: Vzdelávanie obéznychDoc. MUDr. PhDr. Leoš Středa, Ph.D.: Lymfatická vákuová drenáž

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA: Poruchy metabolizmu lipidov a obezitaPetra Brunclíková, DiS: Redukcia váhy v Kúpeľné liečebni MánesDoc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.: Etiopatogenéze obezityprim. MUDr. Petr Tláskal, CSc.: Kritické momenty aktivácie detskej obezityMUDr. Marie Skalská, PhDr. Iva Málková: Kognitívno behaviorálnej terapie nadváhy a obezityIng Luboš Kvíčala: Ekonomické aspekty obezityDoc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: eHealth a telemedicínský monitoring obezityMarkéta Bednaříková, DiS: Liečba obezity v Detské liečebni KřetínMUDr. René Vlasák z Centra preventívnej medicíny Prevencia: Typológia obezity