Táto webová stránka sa používa na nahrávanie seminárnych prác z predmetu B02172 Estetická medicína a regenerácia. Seminárne práce musí byť v rozsahu minimálne dvoch normostrán pôvodného VLASTNÉHO textu. Téma práce sa každý študent dozvie na úvodnej prednáške.

Presný návod, ako odovzdať seminárnu prácu, nájdete na webe www.doktorweb.cz. Tam tiež nájdete všeobecné informácie týkajúce sa výučby tohto predmetu.

Seminárne práce je samostatná písomná práca založená na rešerš odbornej literatúry a podobných materiálov. Skladá sa z troch častí, ktorými sú úvod, vlastné telo práce a záver.