Medicína plus ČVUT

Skratkou ČVUT myslím České vysoké učení technické. Je to moje druhé pracovisko, okrem 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe pracujem súčasne ako docent na Fakulte biomedicínskeho inžinierstva, ktorá patrí pod ČVUT. Okrem medicíny a biomedicínskeho inžinierstva prednášam tiež študentom špeciálnej pedagogiky a podieľam sa na odborných praxiach študentov sociálnej práce. Záujem o biomedicínske inžinierstvo … Pokračování textu Medicína plus ČVUT