Konferencia eHealth Days


Národný inštitút zdravia Slovensko v spolupráci s Európskou komisiou a spoločností NESS usporiadal konferenciu zameranú na akademickú sféru. Konferencia bola rozdelena do 3 blokov.


Ranný blok – verejné a súkromné subjekty
1. zástupca MZ ČR
2. zástupca ČLS JEP
3. zástupca firmy ICZ
4. zástupca firmy NESS

Dopoludňajší blok – NTMC a partneri
1. prof. Táborský (NTMC) – klinicky orientovaný príspevok, vízie a ďalší rozvoj NTMC atd.
2. Ing. Milan Blaha, Ph.D. (IBA MU) – technicky orientovaný príspevok, databázy, prenos, zpracovanie a vyhodnocovanie telemedicínských dát
3. Petra LeRoy Čadová (Európska komisia) – téma EIP AHA z pohľadu EK
4. Diane Whitehouse (EHTEL) – Renewing health a ďalšie európske projekty o telemedicíne, ich realizácii a výsledkoch

Popoludňajší blok – Akademická sekcia
– Ing. Radek Fiala, Ph.D. – FBMI ČVUT
– doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. – FEL ČVUT
– Ing. Petr Ondráček, CSc. – FEL ČVUT
– Ing. Jan Havlík, Ph.D. – FEL ČVUT
– Ing. Martin Černý, Ph.D. – FEI VŠB
– Ing. Milan Blaha, Ph.D. – IBA MU
– Bc. Veronika Podobová- FBMI ČVUT a doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. – 1. LF UK

Prednášku na tému chudnutie a telemedicína som pripravil v spolupráci s Bc. Veronikou Podobovou z Fakulty biomedicínského inžinierstva ČVUT. Ako schudnúť radili odborníci pacientom v spolupráci s poliklinikami spoločnosti Agel, a to s poliklinikou Dopravného zdravotníctva Česká Třebová a Nemocnicou Praha Italská. Monitoring chudnutia prebíhal cez aplikácie WhatsApp, Facebook a portál Nadváha, cez ktoré mohli pacienti konzultovať diéty a pohybovú aktivitu. U vybraných pacientov bola cez internet monitorovaná aj hmotnosť a pohybová aktivita. Komplexné telemedicínske poradenstvo pomohlo schudnúť už niekoľkým stovkám pacientov.

Videozáznam príspevku: http://nadvaha.cz/univerzity/FBMI/konference-eHealth-Days-2014